Grupe

Structura grupelor din cadrul BeMindful Kids

Activitațile desfăşurate în cadrul grupelor noastre vor urmări formarea personalităţii copiilor, atât sub aspectul dezvoltării fizice armonioase, cât şi al stimulării inteligenţei şi creativităţii acestora, al educaţiei estetice şi moral-civice, al socializării, potrivit particularităţilor vârstei, precum şi pregătirea adecvată pentru o mai bună integrare în etapele următoare ale preşcolarităţii.

Sus

Grupa baby – creșă (1,6 ani-3 ani)

Un copil mic are nevoie de multă atenție, empatie și siguranță. La această vârstă este nevoie de stabilirea cât mai sigură a atașamentului, de asigurarea stabilității și de oferirea de multă căldură.

Obiectivele pe care dorim să le atingem pe parcursul anului: 

  • să se joace într-un mediu organizat și să învețe reguli de joacă în grup (reguli de conviețuire în colectivitate)
  • să interacționeze cu copiii de aceeași vârstă, dar și cu adulții
  • să își dezvolte abilități de manualitate, prin utilizarea corectă a instrumentelor de lucru specifice activităților de desen, pictură, modelaj
  • să își îmbogățească experiența senzorială prin atingerea și mânuirea diferitelor obiecte de diferit texturi
  • să manifeste prietenie, toleranță, armonie și să trăiască în relațiile afective cu cei din jur
  • să își dezvolte abilitățile psihomotorii și abilitățile de comunicare (verbală și non-verbală a propriilor trăiri și sentimente)
  • să formeze deprinderi de autoservire

Sus

Grupa mică: 3-4 ani

Grupa de vârstă 3-4 ani urmărește să păstreze activitatea de joc, care rămâne partea dominantă a acestei etape de dezvoltare, doar că aceasta este corelată din ce în ce mai mult cu sarcini de natură instructiv-educativă, cu elemente ale muncii și creaţiei. Toate acestea favorizează complicarea şi diferenţierea treptată a proceselor cognitiv-operaţionale ale preşcolarului, schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător, extinderea relaţiilor cu cei din jur. Parcugerea următoarelor domenii experiențiale: limba și comunicare, știinte, om și societate, estetic și creativ, psiho-motric.

Sus

Grupa mijlocie: 4-5 ani

Nivelul de vârstă 4-5 ani presupune achiziționarea și consolidarea unor deprinderi și priceperi cu scopul de a facilita socializarea copiilor și integrarea lor în alte medii decât familia. Prin urmare, la grupa mijlocie se pune accentul pe verbalizarea stărilor emoționale și stabilirea unui limbaj corect din punct de vedere fonetic și gramatical. Atât la nivel al gândirii logice, dar și la nivel estetic și creativ, este vârsta cu achiziții deosebite care conturează profilul preșcolarului mare. Parcugerea urătoarelor domenii experiențiale: limba și comunicare, știinte, om și societate, estetic și creativ, psiho-motric.

Sus

Grupa mare 5-6 ani

Grupa de vârstă 5-6 ani este direcționată pe pregătirea copilului pentru intrarea în școală, perioada în care copilul dispune de o mare capacitate de a opera cu obiectele, cuvintele, mediul și interacțiunea cu ceilalți. Așadar, rolul educatorului rămâne focusat pe disponibilitatea lui cognitivă, fizică și emotională, care este diferită de perioadele anterioare din perspectiva modului în care copilul se raportează la realitatea înconjurătoare, prin modul în care prelucrează mesajele primite și le integrează în structuri psihice.